Ergonomi

Att arbeta aktivt med ergonomi på arbetsplatsen lönar sig alltid!

​Ju bättre ergonomin är på arbetsplatser, desto lönsammare är företaget. En god arbetsmiljö med bra ergonomi gör verksamheten effektivare. Man minskar risken för sjukskrivningar och det ger vinster främst i form av bättre kvalitet och produktivitet. På arbetsplatsen är det viktigt att det finns följande Kunskaper om hur belastningsbesvär uppstår och hur de förebyggs. Kunskap hos de anställda om arbetsteknik, teknisk utrustning och hjälpmedel. Speciellt viktigt är att ge denna kunskap vid nyanställning eller introduktion på arbetsplatsen. Det måste då finnas tid för att träna in rätt arbetsteknik. Instruktioner som upplevs som meningsfulla av dem som ska följa dem. Motivationen för att använda till exempel lyfthjälpmedel kan vara låg om hjälpmedlet upplevs som onödigt, oändamålsenligt och om uppgiften tar längre tid. Bristande motivation kan också bero på brist på utbildning. Observation och rapportering av tidiga signaler. Om arbetet upplevs som tungt eller påfrestande kan detta vara en signal på kommande belastningsbesvär

​Boka din Utbildning idag!

Välkommen att skicka en

Intresseförfrågan

Är ni intresserad av någon av våra tjänster eller kanske önskar gå en utbildning? Välkommen att skicka en intresseförfrågan till oss.