Brandfarlig vara

Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor ska alla företag som behöver tillstånd för hantering av brandfarliga varor utse en föreståndare som har det övergripande säkerhetsansvaret för denna hantering.
Utbildningen genomförs utifrån SBF 2014:1 och anpassas efter kundens verksamhet, förutsättningar och förkunskaper.​

Boka vår utbildning ”Föreståndare Brandfarlig Vara” för att vara säker på att föreståndaren får den aktuella kunskap som krävs.
Utbildningen kan utföras på plats hos er på företaget eller via våra öppna Onlineutbildningar

​Innehåll:

 • - Brandfarliga varors olika egenskaper
 • - Ansvar och innebörd för föreståndaren
 • - Lagar och föreskrifter
 • - Riskhantering
 • - Tillstånd
 • - Olycksberedskap​

Praktisk information
Tidsåtgång ca 4 timmar
Kan genomföras på plats ute på Er arbetsplats eller som On-Line utbildning


Datum Online-utbildningar:
5 april      kl 08:00-12:00  
6 maj       kl 08:00-12:00
3 juni       kl 08:00-12:00

Uppgifter för föreståndare av brandfarliga varor

En föreståndare av brandfarliga varor ska arbeta för att hantering sker på ett säkert sätt utifrån lagen om brandfarliga och explosiva varor. Därmed krävs grundläggande kunskap om både varornas egenskaper, anläggningen och lagstiftning.

Det är även föreståndarens ansvar att resterande personal får korrekt och fortlöpande utbildning gällande denna säkerhet. Uppgifterna kan sammanfattas med att vara förebyggande. Något ansvar finns därmed inte av någon speciell beredskap vid olycka.

​Ett ansvar finns även att dokumentation finns tillgänglig och är uppdaterad:

 • - Instruktioner för underhåll och drift
 • - Tillstånd och ansökningshandlingar
 • - Explosionsskyddsdokumentation
 • - Instruktioner för hur tillbud ska rapporteras
 • - Kontrolldokument och besiktningsdokument
 • - Utredning av olika risker, normer och anvisningar m.m.


FAQ

När krävs föreståndare för brandfarlig vara?​

Om en verksamhet är tillståndspliktig för den hantering som sker med brandfarliga varor måste en eller flera personer vara utsedda till föreståndare, dvs. ansvarig för hanteringen.

Det är i detta fall tillståndshavaren som har ansvaret att utse denna person samt se till att rätt utbildning finns. Generellt är det alltså företagets VD som ytterst är ansvarig.

Var framgår det om det tillstånd krävs?
I MSBFS 2013:3 framgår vad som reglerar om ett företag behöver ha tillstånd, eller inte, för hanteringen av brandfarliga varor. Ett tillstånd som i detta fall söks hos den kommun där hanteringen kommer att genomföras.

Är ni osäkra på om ni behöver tillstånd?  – Kontakta oss för hjälp och utbildning

Kan föreståndare vara en person utanför företaget?
Ja, det är möjligt att utse en extern person som får detta ansvar. Det är däremot vanligare att någon anställd på företaget får uppdraget.


Välkommen att skicka en

Intresseförfrågan

Är ni intresserad av någon av våra tjänster eller kanske önskar gå en utbildning? Välkommen att skicka en intresseförfrågan till oss.