Anläggningsskötare Brandlarm

Finns ett brandlarm installerat enligt SBF 110? Då krävs att minst två personer är utbildade till anläggningsskötare.  

Med utbildningen får de kunskap om funktion, underhåll och säkerhet kring automatiskt brandlarm enligt krav från försäkringsbolagen.

Utbildningen sker i företagets lokaler så att teori och praktik ska kunna utföras med rätt förutsättningar.​​

Tid: 8 timmar

Utbildning enligt lag

Fastigheter och andra byggnader som har brandlarm installerat enligt SBF 110 kräver minst två ansvariga anläggningsskötare för dessa brandlarm.

Det är anläggningsägaren som har det juridiska ansvaret att utse vilka personer som ska vara anläggningsskötare samt se till att de har rätt utbildning.


Osäker på om utbildningen krävs på er arbetsplats?

Kontakta oss så kontrollerar vi vilka utbildningar som krävs.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till de personer som är utsedda att vara anläggningsskötare på arbetsplatsen. Med utbildningen ges grundläggande kunskaper inom förebyggande åtgärder, vad som händer vid brand och hur personskador ska minimeras.  

Utbildningen uppfyller krav i SBF 110 (Regler för Brandlarm)

Anläggningsskötare – Uppdrag

Som anläggningsskötare förväntas du bland annat ha ansvar för larmöverföringsavtal, regelbundna kontroller/dokumentation av anläggningen o samt rättigheten att koppla bort larmet vid entreprenad. Anläggningsskötarens totala ansvar kan läsas i SBF 110:6.

Du är även en del av företagets löpande brandskyddsarbete  och ska därmed ha kunskap om ytterligare rutiner och delar inom dess brandskyddsåtgärder.

Utbildningens innehåll:

  • - Lagar och regler utifrån ansvarigt område
  • - Kunskap om brand och brandförlopp
  • - Teknik utrustning
  • - Detektion
  • - Organisation
  • - Utrymmesvägar
  • - Underlätta släckning för räddningstjänst
  • - Praktisk övning

Välkommen att skicka en

Intresseförfrågan

Är ni intresserad av någon av våra tjänster eller kanske önskar gå en utbildning? Välkommen att skicka en intresseförfrågan till oss.