Anläggningsskötare Brandlarm

Den som är anläggningsskötare för brandlarm är ansvarig för underhåll av en brandlarmanläggning. För att säkerställa att allt fungerar som det ska behöver du ha grundläggande kunskap om hur anläggningen fungerar, vilka risker som finns och vilka lagar ni behöver förhålla er till. 

Ett brandlarm är ett viktigt system som bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnader. För att effektiviteten ska upprätthållas ska det minst finnas två utsedda anläggningsskötare för skötsel och underhåll som en del av det systematiska brandskyddsarbetet. Med utbildningen anläggningsskötare brandlarm får du de kunskaper som behövs för att ansvara och sköta om ett brandlarm.


Innehåll:

  • - Lagar och regler utifrån ansvarigt område
  • - Kunskap om brand och brandförlopp
  • - Teknik utrustning
  • - Detektion
  • - Organisation
  • - Utrymmesvägar
  • - Underlätta släckning för räddningstjänst
  • - Praktisk övning

Praktisk information
Kan genomföras på plats ute på Er Arbetsplats eller som Online-utbildning
Tidsåtgång ca 6 timmar
Kursintyg fås direkt efter utbildningen
 

Regler för brandlarm

Vår kurs Anläggningsskötare brandlarm är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens senaste regler “Regler för brandlarm” SBF 110:8. I regelverket finns krav på innehåll och tid för kursen (ca 6 timmar). I regelverket finns riktlinjer för  dimensionering, installation, drift och underhåll av brandlarmssystem. Reglerna har utformats för att ge en standardiserad och säker installationspraxis för brandlarm i Sverige.


Välkommen att skicka en

Intresseförfrågan

Är ni intresserad av någon av våra tjänster eller kanske önskar gå en utbildning? Välkommen att skicka en intresseförfrågan till oss.